Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięZagraniczne praktyki studenckie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekanat Wydziału Lekarskiego krakowskiej uczelni ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego.
Chętni mogą ubiegać się o odbycie praktyk w Niemczech lub też u naszych wschodnich sąsiadów (Rosja, Białoruś, Ukraina). Warunkiem niezbędnym, umożliwiającym wakacyjne kształcenie za granicą, jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku praktyk w Greifswaldzie – alternatywnie języka niemieckiego.

Umiejętności językowe kandydatów muszą zostać potwierdzone odpowiednim certyfikatem, który wraz z zaświadczeniem z dziekanatu, poświadczającym średnią ocen uzyskaną w przeciągu ostatnich dwóch lat, należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do 30 maja 2012 r. Dodatkowe punkty rekrutacyjne zostaną przyznane osobom udzielającym się w Studenckich Kołach Naukowych. Osoby zakwalifikowane mogą liczyć na opłacenie kosztów podróży przez Uniwersytet.
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu