Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięZapisy na Schleswig-Holstein
Rozpoczyna się kolejny nabór na staże naukowe (od 2 do 4 miesięcy) w Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii. Staże przewidziane są dla młodych pracowników (do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat), którzy legitymują się dorobkiem naukowym.
Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości 200 Euro na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty ( w języku angielskim lub w języku niemieckim i polskim):
1. Życiorys (CV w języku polskim, CV w języku angielskim)
2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego.
3. Lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe).
4. Proponowany program pobytu (program pobytu w języku polskim, program pobytu w języku angielskim)
5. Opinia bezpośredniego przełożonego.

ak
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu