Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięBezpieczeństwo oraz skuteczność terapii lekami anty-TNF-alfa u starszych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit
Wydłużenie długości życia w populacji ogólnej znajduje odzwierciedlenie w wieku pacjentów leczonych z powodu nieswoistych zapaleń jelit. Równocześnie, dotychczas przeprowadzone badania dostarczają jedynie skąpych informacji na temat profilu bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania leków anty-TNF-alfa u starszych pacjentów. Tematem tym zajęli się T. Lobatón i wsp. a wyniki swoich badań opublikowali na łamach Alimentary Pharmacology & Therapeutics.
Obserwacyjnym, retrospektywnym badaniem objęto grupę 66 pacjentów z rozpoznanym nieswoistym zapaleniem jelit, u których terapię za pomocą leków anty-TNF-alfa rozpoczęto ≥65 roku życia (grupa badana). Grupy kontrolne stanowili pacjenci chorujący na nieswoiste zapalenie jelit, rozpoczynający terapię lekami anty-TNF-alfa <65 roku życia (n=112) oraz pacjenci ≥65 roku życia z rozpoznanym nieswoistym zapaleniem jelit, leczeni za pomocą leków innych immunosupresyjnych i/lub glikokortykosteroidów (n=61).

Krótkoterminową kliniczną odpowiedź na terapię lekami anty-TNF-alfa, ocenianą po 10 tygodniach obserwacji, stwierdzano znamiennie rzadziej wśród pacjentów ≥65 roku życia (68% vs. 89%; P < 0.001). Różnica ta po ≥6 miesiącach obserwacji nie była już jednak istotna statystycznie (79.5% vs 82.8%; P = 0.639). Ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych było istotnie wyższe wśród pacjentów ≥65 roku życia stosujących leki z grupy anty-TNF-alfa, w porównaniu z osobami młodszymi stosującymi te leki (RR = 4.7; P < 0.001) oraz z osobami z tej samej grupy wiekowej, leczonymi przy użyciu innych leków immunosupresyjnych i/lub glikokortykosteroidów (RR = 3.09; P = 0.0008).


Reasumując, krótkoterminowe efekty leczenia nieswoistego zapalenia jelit u osób > 65 roku życia są gorsze w porównaniu z osobami młodszymi. Ponadto pacjenci starsi narażeni są na większe ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych w przebiegu tego rodzaju terapii, w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Źródło: efficacy and safety of anti-TNF therapy in elderly patients with inflammatory bowel disease; T. Lobatón, M. Ferrante, P. Rutgeerts, V. Ballet, G. Van Assche andS. Vermeire; Alimentary Pharmacology & Therapeutics; Volume 42, Issue 4, pages 441–451, August
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu