Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięCałkowita rewaskularyzacja przedłuża życie pacjentom z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz cukrzycą
Dotychczas przeprowadzono nieliczne badania dotyczące wpływu przezskórnych interwencji wieńcowych na przeżycie pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową i cukrzycą. Dodatkowych informacji na ten temat dostarcza badanie, którego autorami są Dr Abhiram Prasad i wsp., opublikowane na łamach Heart
Badacze postanowili ocenić długoterminowe efekty całkowitej rewaskularyzacji (ang. complete revascularisation – CR) wśród pacjentów z wielonaczyniową i cukrzycą w porównaniu z pacjentami, którzy na cukrzycę nie chorują.

Badaniem objęto 5350 pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową, którzy zostali poddani przez skórnym interwencjom wieńcowym pomiędzy styczniem 1997 r. a czerwcem 2011 r. Mediana czasu obserwacji wyniosła 7.9 lat.

Niekompletna rewaskularyzacja (ang. incomplete revascularisation - IR) była przeprowadzana często w grupie pacjentów ze współistniejącą cukrzycą oraz nieznacznie rzadziej wśród pacjentów, którzy na cukrzycę nie chorowali (47% vs 44%, p<0.001). Niezależnie od współistniejącej cukrzycy, pacjenci poddawani niecałkowitej rewaskularyzacji mieli wyższe współczynniki śmiertelności w porównaniu z pacjentami poddawanymi całkowitej rewaskularyzacji (dla pacjentów z rozpoznaną cukrzycą: HR 1.56; 95% CI 1.39 - 1.85, p<0.001; dla pacjentów bez współistniejącej cukrzycy: HR 1.70; 95% CI 1.50 - 1.92, p<0.001).

Całkowite ryzyko zgonu było wyższe wśród pacjentów chorujących równocześnie na cukrzycę (śmiertelność 5-letnia IR 35.8%, CR 21.2%) w porównaniu z osobami, które na cukrzycę nie chorowały (śmiertelność 5-lettnia: IR 22.2%, CR 14.1%). Na podstawie analizy wieloczynnikowej wykazano, iż zarówno cukrzyca, jak niekompletna rewaskularyzacja stanowiły niezależne czynniki ryzyka zgonu.

Reasumując, kompletna rewaskularyzacja wieńcowa wiąże się z dłuższym przeżyciem odległym niezależnie od współwystępującej cukrzycy. Jednakże większe korzyści z przeprowadzenia tego zabiegu odnoszą pacjenci chorujący na cukrzycę.

Źródło: Long-term prognosis of complete percutaneous coronary revascularisation in patients with diabetes with multivessel disease; Manuel F Jiménez-Navarro, Francisco López-Jiménez, Gregory Barsness, Ryan J Lennon, Gurpreet S Sandhu, Abhiram Prasad; Heart 2015;1
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu