Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięLEK i LDEK – czy zgodne z prawem unijnym?
Początki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego nie należą do łatwych i przyjemnych. Już sam pomysł zmiany LEPu na LEK wzbudził w środowisku medycznym mieszane uczucia, a z każdym kolejnym dniem przybywało wątpliwości.
Pośród nich była kwestia uznawania kwalifikacji polskich lekarzy zdających LEP/LDEK przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W związku z tym w dniu 22 czerwca 2012 r. Naczelna Rada Lekarska przedstawiła Ministrowi Zdrowia propozycję projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie przesunięcia terminu pierwszego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego na rok 2017. Pozwoliłoby to na skoordynowanie zakresu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego z programem studiów zmienionym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz dałoby czas na przeprowadzenie procedury notyfikacji Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Funkcjonujące w załączniku V dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 roku zapisy dotyczące Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego powodują, że – dopóki zmiany nie zostaną notyfikowane - uznawanie kwalifikacji polskich lekarzy i lekarzy dentystów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej może napotykać trudności.

Niestety Minister Zdrowia propozycję Naczelnej Rady Lekarskiej odrzucił i zdecydował się na wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Końcowego już w 2013 roku. W odpowiedzi na wątpliwości NRL oraz osób najbardziej zainteresowanych – przyszłych zdających Lekarski Egzamin Końcowy – Ministerstwo Zdrowia opublikowało list, w którym ustosunkowuje się do wyżej poruszanego problemu. Znajdziemy w nim informacje o aktualizacjach odpowiednich załączników, o nazwy nowych egzaminów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, co powinno zamknąć temat problemu z uznawaniem kwalifikacji polskich lekarzy i lekarzy dentystów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Treść tego listu do znalezienia tutaj:
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/61020/LEKiLDEKw-prawie-unijnym-odpowiedz-MZ.pdf
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
barnabax-o 12.09.2012 o 19:56 Czemu nie działają u Was linki?