Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięZasady
Co to jest LEP, co trzeba zrobić, by przystąpić do egzaminu i go zdać
Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) - egzamin państwowy przeprowadzany w trakcie stażu podyplomowego lekarza, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza.

Przed wprowadzeniem w życie LEP, każdy lekarz ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji był zobligowany do zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego TEM. Począwszy od jesieni 2004 r. postawą postępowania kwalifikacyjnego dopuszczającego do rozpoczęcia specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny (poza pewnymi wyjątkami) jest wynik egzaminu LEP.

Procedura dopuszczenia
W celu dopuszczenia do egzaminu interesanci składają za pośrednictwem okręgowej rady lekarskiej wniosek do Centrum Egzaminów Medycznych i jednocześnie rejestrują się na stronie internetowej CEM.
Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia lekarza do egzaminu jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza (lub pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza, jeżeli już je posiada).

Instytucje odpowiedzialne
Egzamin przeprowadzany jest przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi we współpracy z wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego.

Formuła egzaminu
Sposób przeprowadzenia egzaminu jest precyzyjnie określony regulaminami porządkowymi Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Lekarski Egzamin Państwowy ma charakter testu wyboru, który składa się z 200 zadań (5 możliwych odpowiedzi, gdzie tylko 1 jest prawidłowa). System skali ocen ma charakter zero-jedynkowy, tj. za każdą pozytywnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje: 1 punkt; za złą: 0 punktów, stąd maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Następnie wyniki przeliczane są na udział procentowy. Warto dodać, że uzyskanie jak największej ilości punktów zwiększa szanse na dostanie się na najpopularniejsze specjalizacje.

Tematyka
Treść zadań wynika z programu stażu, a zatem tematyka zadań jest bardzo podobna do treści dotychczasowych egzaminów kwalifikacyjnych TEM. Zgodnie z procentowym podziałem wynikającym z przebiegu programu stażu podyplomowego lekarzy test jest podzielony wg klucza, gdzie na następujące zagadnienia przypadają odpowiednio zadania:

choroby wewnętrzne 39 zadań
pediatrię 29 zadań
chirurgię 27 zadań
położnictwo i ginekologię 26 zadań
psychiatrię 14 zadań
medycynę rodzinną 20 zadań
medycynę ratunkową i intensywną terapię 20 zadań
bioetykę i prawo medyczne 10 zadań
orzecznictwo 7 zadań
zdrowie publiczne 8 zadań
w tym w pytaniach z interny, pediatrii, chirurgii i medycyny rodzinnej 20 pytań z onkologii.
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu