Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięWankomycyna w połączeniu z klindamycyną w leczeniu ostrych zakażeń bakteryjnych skóry
Czy warto łączyć oba antybiotyki podczas hospitalizacji?
Na stronach Clinical Infectious Diseases ukazała się praca, której autorzy oceniali skuteczność połączenia wankomycyny z klindamycyną w leczeniu ostrych zakażeń skóry. Tego rodzaju infekcje są częstą przyczyną przyjmowania pacjentów na oddziały szpitalne i najczęściej mają one być powodowane przez metycylino-oporne szczepy Staphylococcus aureus. Dlatego też często stosowanym antybiotykiem jest wankomycyna. Celem opisywanego badania było sprawdzenie, czy połączenie tego leku z klindamycyną wpływa na długość hospitalizacji pacjentów.

Praca była retrospektywną analizą danych 269 pacjentów przyjmowanych z powodu zakażeń skóry w szpitalu w Alabamie. Do badania włączano osoby leczone wankomycyną w monoterapii lub w połączeniu z klindamycyną. Poza długością pobytu w szpitalu dodatkowo oceniano ryzyko powtórnego przyjęcia do szpitala w ciągu 90 dni. Wykazano jednak, że czas hospitalizacji był podobny w obu grupach (3,7 ± 1,5 dnia vs 4,0 ± 2,0 dni, P = 0,192 w przypadku leczenia łączonego i monoterapii). U pacjentów z ropniami jednak leczenie dwoma lekami było istotnie związane ze skróceniem czasu pobytu w szpitalu. Co więcej, w grupie pacjentów, którzy otrzymywali kombinację antybiotyków znacząco mniej osób było powtórnie przyjmowanych do szpitala w trakcie 90 dni po wypisaniu ( 5,3% vs 15,3%; P = 0,006; odds ratio [OR], 3,2; 95% CI [1,35 to 7,66]). Zależność ta była również widoczne wśród osób z ropniami.

Wyniki tego badania sugerują więc, że u pacjentów z ropniami łączone leczenie dwoma antybiotykami przyczynia się do skrócenia czasu hospitalizacji oraz do zmniejszenia ryzyka powtórnego przyjęcia do szpitala. Autorzy ostrzegają jednak, że ich doniesienia powinny być potwierdzone w większych, prospektywnych badaniach.

Źródło: Vancomycin Combined With Clindamycin for the Treatment of Acute Bacterial Skin and Skin-Structure Infections Kurt A. Wargo, Erin K. McCreary, Thomas M. English Clin Infect Dis. (2015) doi: 10.1093/cid/civ462
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu