Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięPokaż: WszystkieMedycynaFarmacja Sortowanie: Od najnowszychOd najpopularniejszych
Liao i wsp. przeprowadzili metaanalizę i przegląd systematyczny, których celem było ustalenie, czy większa glikemia na czczo jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania raka trzustki. Aby uniknąć ograniczeń metodologicznych badań obserwacyjnych z retrospektywnym zbieraniem danych, do analiz włączono tylko badania prospektywne.
Według Brassard i wsp. podobieństwa między nieswoistymi zapaleniami jelit a astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w zakresie patogenezy są znaczące. Mają o tym świadczyć między innymi podobne czynniki ryzyka oraz wspólna ontogeneza nabłonka jelitowego i oddechowego.
Nietrzymanie moczu występuje u ponad 20% kobiet po 40 roku życia [1]. Z codziennej praktyki wiadomo, że znaczna część z kobiet z nietrzymaniem moczu nie otrzymuje właściwego leczenia, które mogłoby istotnie zmniejszyć dolegliwości i poprawić jakość życia. Amerykańskie Towarzystwo Lekarskie (ACP, American College of Physicians) opracowało wytyczne zachowawczego leczenia nietrzymania moczu u kobiet.
Garway-Heath i wsp. przeprowadzili randomizowane badanie kontrolowane placebo, którego celem była ocena wpływu stosowania 0,005% latanoprostu jeden raz dziennie u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania na widzenie. Głównym punktem końcowym był czas do pogorszenia pola widzenia.
Ledgerwood i wsp. przeprowadzili badanie kliniczne pierwszej fazy szczepionki przeciwko wirusowi Ebola. Szczepionka została opracowana z wykorzystaniem adenowirusa wywołującego objawy przeziębienia u szympansów.
Telomery służą zapewnieniu kopiowania w całości genów znajdujących się w regionach końcowych chromosomów. Są one obecne u różnych gatunków zwierząt i składają się z krótkich, powtarzających się sekwencji, które, jak się uważa, powodują przybranie przez telomery określonej konformacji przestrzennej.
Wśród opublikowanych w październiku 2014 r. wytycznych prewencji udaru mózgu przygotowanych przez ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA, American Heart Association) i Amerykańskiego Towarzystwa Udarowego (ASA, American Stroke Association) znalazły się nowe zalecenia, nieobecne w dokumencie z 2011 r.
Patiromer jest środkiem, który podany doustnie w formie zawiesiny wiąże potas uwolniony z pożywienia w obrębie jelita. Weir i wsp. zbadali skuteczność patiromeru w leczeniu występującej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek hiperkaliemii związanej ze stosowaniem leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron.
Inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors – PPI) stanowią jedną z najczęściej stosowanych grup leków na świecie. Z uwagi na dużą skuteczność terapeutyczną oraz dobry profil bezpieczeństwa często stosowane są długotrwale. Pojawia się jednak szereg pytań na temat rzeczywistego wpływu przewlekłego przyjmowania tych farmaceutyków na szereg zjawisk patofizjologicznych. Na łamach American Journal of Therapeutics ukazała się praca, w której dokonano oceny, czy jednym z takich niepożądanych zjawisk nie jest hipomagnezemia.
Wczesna identyfikacja powikłań narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego (TOD) wyłania się jako istotna dla globalnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Zmiany naczyniowe, retinopatia i mikroalbuminuria to stany reprezentujące różne formy zaburzeń mikrokrążenia w przebiegu choroby nadciśnieniowej.
Strona:    Poprzednia   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   Następna
Zadaj pytanie
Jeśli masz jakieś pytanie związane z Twoją edukacją medyczną wyślij je do naszej redakcji. Na najczęsciej pojawiające się pytania postaramy się odpowiedzieć w dziale FAQ.
Zaloguj się aby wysłać pytanie